Eksperienca

Eksperienca

      Electric System Albania me ElectroNet Albania ka ndërmarrë zbatimin e shumë projekteve në të  gjithë  vendin  dhe furnizimin me materiale në shumë kompani kryesore në biznesin e ndërtimit, duke  siguruar  cilësi në  instalimin, mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike të nevojshme dhe duke arritur  keshtu një qarkullim  prej 7.5  MLN € 

 

 

Back to top
Back to top