Klientet

· Colacem Albania 

· Wenerg (C.R.N France)

· Eden Konstruksion shpk

· FK Cement Factory

· HEC VLUSHE

· CEZ SHPERNDARJE

· Amc, Vodafone, Eagle Mobile

· Kompani Ndërtimi ne te gjithë Shqiperinë:

· ELEKTRO-MEKANIKA shpk

· Vllazeria shpk

· IRZ shpk

· Gjikuria shpk

 

· SCAI shpk

· ITE Grup shpk

· ESF Tirana shpk

· Elektrik Universal shpk

· Alb RNK shpk, etj…

Back to top
Back to top